« Strangers | Main | Tuesday, April 12 »

November 12, 2005

Comments

gealpiple

Angry Birds Walkthrough

Adamlambertson

Kierowanie wypada do nauk ekonomicznych. Od czasu poczatku XX wieku, od chwili kierowanie próbowano oprzec na naukowych podstawach, az do lat 60. XX wieku kierowanie pojmowane bylo w charakterze akcja kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Argumentacja natomiast Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil wiodacy prym "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Jednakze zespól przekonan zarzadzania zmienil sie od chwili tego czasu radykalnie, w takim razie nalezaloby powrócic do starszej, bardziej ogólnej definicji: administracja owo artyzm albo doswiadczenie rozumnego stosowania srodków w celu osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Kierowanie, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów dzieki innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji przez organizowanie pracy innych, i nie za posrednictwem wykonywanie zadan osobiscie.
Zarzadzanie owo dzialalnosc kierownicza polegajaca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji ewentualnie dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie owo czyn polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie to asortyment dzialan (planowanie, organizowanie, argumentacja, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie to porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu az do organizacji gospodarczych w miejsce slowa administracja uzywa sie kiedy niekiedy terminu zarzadzanie biznesu (ang. Business Administration). Obowiazek administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma dac mozliwosc, izby zostalo zrobione owo, co ma byc zrobione". Zarzadzanie biznesu jest dyscyplina akademicka, natomiast porzadek uniwersytetów tudziez szkól biznesu nadaje kategoria magistra sposród tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci
1 Przedmiot zarzadzania
2 Temat zarzadzania w organizacjach
3 Administracja operacyjne - kierowanie czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania

Podmiot zarzadzajacy nie zawsze jest tym, który wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji przypadkiem znajdowac sie organizacja wojskowa, która ma az do spelnienia okreslona misje, lecz ani plec slaba sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja tymczasem zadania (co jest do zrobienia) a okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), alias wyniki, jakie wypada zdobyc. Przyklad ów pokazuje, ze zrzeszenie jest srodkiem osiagania celów, natomiast skutkiem tego jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace tozsamosc to gospodarstwo, orkiestra ludzi, czlon. Z reguly wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, tym samym - prócz wyjatki - powiemy, ze zagadnienie zarzadzania majacy tozsamosc jest na pelnia podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, podczas gdy np. administracja osobistym budzetem przez pojedyncza osobe wzglednie dyrygowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy czesciowo od chwili dzialania innych podmiotów. W takim razie kierowanie obejmuje oraz zaleznosci (zwiazki) podmiotu sposród otoczeniem.
Kazdy osoba w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Az do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza a jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) i czas. swiezo raz za razem wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego tudziez zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), wiedza tudziez uklady z otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Ergo w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
Administracja Warszawa
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, glównie istotne niedawno zarzadzanie zwiazkami sposród klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki procedura, tak aby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki wzglednie wykonywala swe zadania pod reka optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest zrzeszenie w charakterze caloksztalt. Az do zadan zarzadzania ogólnego trzeba zarzadzanie strategiczne, ksztaltowanie struktur organizacyjnych tudziez administracja zasobami ludzkimi natomiast aktywami. Wyjawszy tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie szeroki nacisk na przywództwo zas ksztaltowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania albo autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Podlug jednej sposród definicji (H. James Harrington) stolek w organizacji owo ansambl ludzi wykonujacych owo samo misja. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest zarzadzanie operacjami, utozsamiane kiedys sposród zarzadzaniem produkcja, oraz dzisiaj czesto okreslane ogólniej jako kierowanie wytwarzaniem wyrobów zas uslug. Dzisiaj wzgledne prestiz zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, dlatego ze w coraz to wiekszym stopniu uzupelniane jest ono a czesciowo zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie sposród zarzadzania funkcjonalnego na kierowanie procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym w celu wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie kierowanie operacjami jest dozwolone tyczyc sie w charakterze kierowanie czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - administracja czynnikami konkurencyjnosci

Wyróznia sie trzy klasyczne czynniki konkurencyjnosci: stan, wartosc a dostawa. Zapewnienie wymaganej za posrednictwem targowisko jakosci produktu (wyrobu albo uslugi ewentualnie pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia natomiast uzytkowania produktu tudziez wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu a szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, inaczej o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu z innymi produktami. Z wyjatkiem czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja swiezo takie czynniki, kiedy bieglosc obslugi klientów (ang. Customer Service) natomiast cechy jakosci wykraczajace niezaleznie od forma konstrukcji natomiast wykonania, np. ekologicznosc a bezpieczenstwo produktu tudziez procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na procedura stereotypowy jest zadaniem kontroli jakosci. Kontrola jakosci jest funkcja organizacyjna. Dogladanie jakosci wykonuje swoje misja w ten postepowanie, iz sposród wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania tudziez kwalifikuje je jak nadajace sie az do przekazania klientowi zewnetrznemu lub wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone za sprawa kontrole jakosci tudziez kierowane az do poprawek, do naprawy badz do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na modus wspólczesny (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania i dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest teza, iz o ile utwór na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, owo na wyjsciu procesu powstaje artykul wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace jakosc produktu musza implikowac sie w okreslonych natomiast waskich granicach. Jezeli w samej rzeczy jest, mówi sie, ze tok jest niezachwiany. Gdy niemniej zostanie stwierdzone, iz blizej nie okreslony z parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, trzeba poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, zas od tego czasu skreslic owe przyczyny. W ów strategia realizowane jest sprzezenie zwrotne miedzy wyjsciem procesu, zas miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany modus sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania za posrednictwem Jakosc - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wieksza czesc procesów to procesy nieciagle. W takich procesach w podobny sposób przetwarzanie, jak zas postac produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu do takich przypadków natomiast w odniesieniu az do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na badania szablonowy ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Dubel najpowszechniejsze srodki prowadzace az do tego owo kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym tudziez czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym w miejsce o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest pogrupowanie strat. W odniesieniu do niektórych procesów tudziez funkcji, takich kiedy przebieg produkcji, azaliz utrzymanie ruchu, punktem wyjscia az do klasyfikacji strat jest segmentacja standardowa (np. siedem rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szóstka Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnascie glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie sposród procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Zwykle nie ogranicza sie ono az do eliminowania elementów zbednych, niemniej wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, w podobny sposób produkcyjnych gdy i biznesowych, jest technika przemyslowa - metodologia wspierajaca zarzadzanie operacyjne, traktowana cyklicznie jak samodzielna pole zarzadzania.
Najprostszy sprawa konkurowania w oparciu o koszty to rywalizacja cenowa. Na niektórych rynkach, glównie rynkach profesjonalnych, wysoka wyplata produktu jest akceptowana ponizej warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu natomiast niskich kosztów wylaczenia produktu sposród eksploatacji. W takich przypadkach towar konkurencyjny kosztowo to produkt o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa jak faktor konkurencyjnosci jest adekwatnie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie odkad okolicznosci (gl. od czasu obszaru produktowo-rynkowego a sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze albo mniejsze prestiz. Do najwazniejszych z nich trzeba niezawodnosc dostaw, czyli wypelnianie za posrednictwem dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Dzisiaj rosnie wplyw szybkosci dostaw, alias czasu, który uplywa od chwili momentu otrzymania zamówienia za posrednictwem dostawce az do momentu dostarczenia towaru na pozycja przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest przyrzeczenie wymaganej ilosci towaru, alisci w ramach tego rosnie waga róznorodnosci produktów. Jarmark wymaga jako ze coraz to bardziej róznorodnych produktów dostarczanych coraz to czesciej a w raz za razem mniejszych partiach. Spelnienie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy czas i mniejszy cena przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano do góry, jakosc, koszt oraz dostawa nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Rekojmia pozostalych waznych w tym momencie czynników konkurencyjnosci odbywa sie na skros administracja srodowiskiem zas kierowanie bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu tak bywa prowadzi w tym samym czasie az do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala dochrapac sie równolegle redukcje kosztów zas poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych to reengineering, który stosowany jest obecnie nader sporadycznie, skoro radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na wsio wiecej efektów negatywnych, anizeli pozytywnych. Az do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning i Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, polowanie, rybactwo, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, z tej przyczyny jej celem jest nie ale wrecz akwizycja natomiast eksploatacja tych zasobów, natomiast równiez ich oslona. Wystepuja po tej stronie owszem niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, podczas gdy podzial pracy, planowanie robót gospodarskich tudziez koordynowanie ich i proste czynnosci administracyjne, gdy wpis inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) jednakowo jak w gospodarce przyswajajacej zas w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, ekonomia lesna) dzielo na wszystko nie ma ustalonej ceny, przeto nie musi odbywac sie tu w ogóle kierowanie finansowe. Nie wystepuje tedy administracja strategiczne, i zarzadzanie operacyjne ogranicza sie az do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych a w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, kiedy znikomy kupiectwo, uslugi oraz produkcja (rzemioslo) wystepuja elementy strategii oraz zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu i energii), zarzadzanie jakoscia tudziez zrzeszenie pracy. Kategoria wynikowa jest tedy zysk ewentualnie zarobek, wystepuje dlatego administracja zakupami, mimo to nie wystepuje kierowanie kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest zarezerwowanie dochodu a dysponowanych zasobów pracy a czasu posrodku konsumpcje biezaca (w tym wakacje, laba natomiast rozrywka), oszczednosci oraz inwestycje w czas przyszly (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest administracja osobiste, którego podmiotem jest czlon, a przedmiotem na komplet jej budzet czasu. Kierowanie czasem za artykul wyjscia bierze uswiadomienie sobie za posrednictwem jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest gwoli niej grunt w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie nieraz, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych z owej refleksji. Rzemioslo zarzadzania kiedy niekiedy bywa plus istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad zarzadzanie katastrofami, zarzadzanie konfliktami, zarzadzanie kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest kierowanie terytorialna i panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie zarzadzanie miast (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), bowiem miasta powstaly przedtem powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania

The comments to this entry are closed.

December 2005

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Blog powered by Typepad

Writerly Games

Counter